ZÁKLADNÍ ZJEDNODUŠENÁ PRAVIDLA RICOCHETU


1. Hrací plocha
Hrací plocha je vymezena na čelní stěně spodní lajnou a na zadní skleněné stěně horní čarou. Pod čelní lajnou je infračervená zóna, která automaticky registruje aut. Na zadní skleněné stěně je aut nad horní lajnou včetně čáry. Hrací plochou je i strop.

2. Hra + skóre
Ricochet patří do tzv. pálkových her. Zápas se hraje na tři vítězné sety. Každý set se hraje do patnácti bodů. Set vyhrává hráč, který při vlastním podání dosáhne 15-ti bodů s náskokem 2 body a více. Jinak se pokračuje až do splnění předchozích pravidelnejvýše však do 21 bodů. V tomto případě vyhrává hráč, který první dosáhne 21 bodů bez ohledu na podání a náskok.

3. Body
Bod získává vítěz každé výměny – systém beze ztrát. Vyhraje-li výměnu přijí-mající, stává se podávajícím.

4. Podání
První podání se určí pomocí elektronického systému. Za lichého stavu se podává zleva, za sudého zprava. Podávající musí alespoň jednou nohou stát v podávacím poli. Míč musí směřovat nejprve do čelní stěny nad spodní lajnu, poté bez doteku stropu musí dopadnout na zem ve velkém poli soupeře. Přijímající může brát i přímo (z voleje). Pokud míček při podání dopadne mimo velké pole, a soupeř se jej přesto pokusí odehrát, pokračuje se ve výměně jako by podání bylo správné.

5. Dobrý míček
Pokud je míček předtím, než se dotkne podruhé podlahy správně vrácen na čelní stěnu nad spodní čarou, aniž by se dotkl podlahy, části těla, oděvu hráčů nebo rakety soupeře a není zahrán do autu, je považován za dobrý. Hráči nemohou hrát přímo o zadní sklo.

6. Nový míček (let)
Nový míček je nerozhodnutá výměna. Podávající podává opět ze stejného pole, jako při předchozím podání. . Let vznikne zastavením hry a nahlášením hráče, kterému je neúmyslně bráněno v doběhnutí míče, nebo úderu, který nesměřuje přímo na čelní stěnu.

7. Bránění ve hře (stroke)
Je-li hráč na řadě zahrát míček, protihráč mu nesmí bránit ve hře, a zároveň mu musí umožnit :
- dobrý výhled na míček
- nerušený přímý přístup k míčku
- volnost k zasažení míčku
- volnost k zahrání míčku přímo na stěnu

Pokud mu soupeř zavazí v proveden vítězného úderu nebo úmyslně v doběhnutí míče, zastaví hráč hru, zahlásí (stroke) a získá bod.